Hvordan strekke stroppen på Archies:

1. Før du strekker stroppen, bør du alltid inspisere undersiden av stroppen for å finne en skjøtelinje. Noen ganger vil en skjøtelinje være tilstede og er indikert med en svak linje gjennom stroppens underside. Enda stroppen er veldig sterk, hvis du strekker stroppen direkte på en skjøtelinje, kan den brekke lett, så strekk aldri stroppen direkte på en skjøtelinje!

- Du bør heller aldri strekke stroppen direkte der den fester seg på utsiden og innsiden av basen, da dette vil føre til at den rives bort fra basen.

a) Trekk ALDRI ved stroppinnsettingene til basen!

b) Trekk ALDRI direkte på en sammenføyningslinje!

2. Hold stroppen mellom fingrene for å strekke stroppen, og strekk i små trinn i hver del av stroppen der den føles for stram. Du kan gjøre det samme for tåstangen hvis denne føles for stram.

3. Fortsett å gjøre dette, prøv flip-floppene av og på, strekk stroppen og tåstangen til den har nådd ønsket stramhetsnivå.

4. Det er viktig å merke seg at selv om stroppene er veldig elastiske, vil de ikke stramme igjen når de er utstrakte, så vær forsiktig så du ikke overdriver strekkingen!