Selskapets navn: Archies Footwear Company

ACN: 164 576 854

Registrert kontoradresse: Archies Footwear, 486 High Street, Echuca, VIC, Australia 3564.

VIKTIG! IKKE send retur til denne adressen (de vil IKKE bli mottatt). For retur og andre henvendelser, vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema på nettstedet vårt.

ADVARSEL OM IMMATERIALRETT!

The Archies Thongs design er et patentert/registrert design i en rekke land.

Archies ® & er registrerte varemerker i en rekke land.

All IP-er overvåkes av en Global IP Watch Service og våre rettigheter håndheves strengt!

Australske: Registrerte design 347331, 347332

Argentinske: Registrert design 85271

New Zealand: Registrert design 417357

Europeisk samfunn: Registrerte design 002196949-0001.

Kinesiske: Registrert design ZL 201330055236.1

Meksikansk: Registrert design 41298
Kanadisk: Designregistrering 150125 - - Daniel Bartholomew Jones

Indisk: Registrert design 252160

USA: Designpatent D722423

Brasiliansk: Registrert design BR 302013000966-1

Australsk patent: 2013101203

Immaterialrett eies av Arch Support Footwear IP Pty Ltd, 486 High Street, Echuca, VIC, 3564, Australia.